Asiakas: Kotka Power Tech Oy

Lämmitettävä pinta-ala yhteensä: 2000 m2

Kulutus ennen projektia: 490 MWh

Toteutus: Energiakatselmointi + Nanea Avaimet Käteen -toteutus

Sisältäen 4 kpl VILP + kiinteistön energiatehokkuuden optimointi

Toteutunut säästö: Energian säästö 67 % Euromääräinen säästö 80 %

Kotka Power Tech Oy:n Hietasen toimipisteellä oli korkeat energiakustannukset johtuen fossiilisten polttoaineiden hinnan noususta ja ajatus kiinteistön lämmityksen vaihtaminen ympäristöystävälliseen sähköperusteiseen lämmitykseen oli ollut kauan mielessä yrityksen päättäjillä.

Ratkaisuksi heille tarjottiin Nanea Avaimet Käteen projektitoteutusta. Toteutus sisälsi neljä kappaletta vesi-ilmalämpöpumppuja yhdistettynä uuteen kiinteistöautomaatioon ja muita kiinteistön energiatehokkuutta lisääviä toimia.

Projekti onnistui hyvin ja lopullisen optimoinnin ja jälkihoidon jälkeen laitteisto toimii energia tehokkaammin kuin projektisuunnitelmassa alun perin ajateltiin. Tämä auttoi lyhentämään projektin takaisinmaksuaikaa Kotka Power Techin hyväksi.

Haluatko kuulla lisää referensseistä?