Kohti energiatehokkaita taloyhtiöitä!

Koska jokainen kiinteistö on erilainen, paneudumme energiakartoitukseen ammattimaisesti ja huolella, jolloin voimme tarjota asiakkaalle parhaat ja yksilöidyt optimointiratkaisut taloyhtiölle.

Energiakartoituksessa tarkistamme, kuinka paljon taloyhtiö käyttää energiaa ja vertailemme tätä muihin taloyhtiöihin. Tällöin asiakas saa selvän kuvan, kuinka paljon on mahdollista säästää kiinteistön energiaoptimoinnilla ja myöhemmin energiahankkeella.

Kartoituksen jälkeen taloyhtiön hallitus saa kattavan raportin, joka sisältää seuraavat asiat:

  • Kiinteistön energiankäytön nykytilan selvitys ja vertailu muihin kohteisiin

  • Kiinteistön lämpötehon määritys ulkolämpötilan funktiona

  • Lämpöhäviöiden selvitys ja minimointi, ilman investointeja jos mahdollista

  • Kiinteistölle yksilöidyn uuden lämmitysjärjestelmän alustava suunnittelu

  • Energian ja rahansäästön arviointi

  • Raportin läpikäynti yhdessä taloyhtiön hallituksen kanssa, myös etänä