Nanea Control -lämmityksen ohjausjärjestelmä taloyhtiöille

Tyypillisesti taloyhtiöissä on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä, jota ohjataan pannuhuoneen säätimellä. Asuinhuoneissa on useimmiten vanhat kolmiportaiset patteritermostaatit, joiden säätömahdollisuudet ovat tyydyttävät. Tällöin asuntojen lämpötila saattaa nousta korkeammalle kuin on tarve ja nostaa taloyhtiön energiakustannuksia.

Tarjoamme taloyhtiöille kilpailukykyistä ratkaisua ratkaista korkeat energiakustannukset!

Vicki-patteritermostaatti ja lämmitysjärjestelmän perussäätö

Lämmitysjärjestelmän perussäätö onnistuu älytermostaateilla tehokkaasti etänä, jolloin ratkaisu on usein perinteistä lämmitysjärjestelmän perussäätöä kilpailukykyisempi.

Jokaisessa termostaatissa on lämpötilan mittaus, ohjaus sekä kosteusmittaus. Ohjaamme kiinteistön lämmityskiertoa samalla järjestelmällä ja tämä tekniikka perustuu yksinkertaiseen ja varmatoimiseen teollisuusohjaukseen.

Lue lisää lämmitysjärjestelmän perussäädöstä lataamalla PDF alla olevasta painikkeesta.

Vicki-älypatteritermostaatin hyötyjä taloyhtiölle

  • Tarkka lämpötilansäätö ylläpitää haluttua lämpötilaa, lisää asuinmukavuutta ja säästää energiaa.
  • Yhdessä Nanean kiinteistön ohjausjärjestelmän ja lämpöpumppujen kanssa yli 50 % energiansäästö.

  • Asukas ohjaa itse lämpötiloja termostaatista ja laite mahdollistaa etäohjauksen.
  • Mahdollistaa kaukolämmön perusmaksun ja lämpöpumppujen säätökäyrien optimoinnin turvallisesti.

Esimerkki Vicki-älytermostaattien avulla saavutetuista hyödyistä taloyhtiössä:

Selvitimme 1950-luvun taloyhtiön lämmitysenergian, kiinteistösähkön ja vedenkäytön vuodelta 2018. Oheinen kaavio esittää talon tilojen lämmitystehon tarpeen kuukauden keskilämpötilan ja vastaavan ajan lämmönkulutuksen mukaan (siniset pisteet). Älytermarien asennuksen jälkeen määritimme samalla periaatteella talon tehontarpeen muutoksen (oranssit pisteet). Säästöä syntyi noin 15 %.

Asukkaat säätivät termostaateilla asuntojen lämpötilat haluamikseen. Osa asunnoista oli ennen muutoksia liian kuumia, ja joissakin asunnoissa oli viileää. Nämä ongelmat johtuivat vanhoista termostaateista tai patterien ongelmista. Patteriventtiilien asentotietojen avulla oli helppo löytää syyt ongelmiin. Älytermostaattien avulla saavutettiin sekä asumisviihtyvyyttä että säästöä.

Rappukäytävien, varastojen ja yhteisten tilojen lämpötilat säädettiin 18 asteeseen.

Talon tehontarpeen pienentäminen parantaa lämpöpumppuprojektin kannattavuutta, sillä lämpöpumpputeholla voidaan kattaa talon lämmitys suuremman osan lämmityskaudesta ilman apua kaukolämmöstä.

Esimerkki lämmityksen ohjauksesta. Huomaa venttiilin asentotieto, joka mahdollistaa talon säätökäyrien optimoinnit. Yllä olevassa kuvassa on esitetty kuinka venttiili on vain hieman raollaan > liian kuumaa vettä pattereihin.