Kohti energiatehokkaita yrityksiä!

Koska jokainen kiinteistö on erilainen, paneudumme energiakartoitukseen ammattimaisesti ja huolella, jolloin voimme tarjota asiakkaalle parhaat ja yksilöidyt optimointiratkaisut kiinteistölle.

Energiakartoituksessa tarkistamme, kuinka paljon kiinteistö käyttää energiaa ja vertailemme tätä muihin vertailukohteisiin. Tällöin asiakas saa selvän kuvan, kuinka paljon on mahdollista säästää kiinteistön energiaoptimoinnilla ja myöhemmin energiahankkeella.

Kartoituksen jälkeen asiakas saa kattavan raportin, joka sisältää seuraavat asiat:

  • Kiinteistön energiankäytön nykytilan selvitys ja vertailu muihin kohteisiin

  • Kiinteistön lämpötehon määritys ulkolämpötilan funktiona

  • Lämpöhäviöiden selvitys ja minimointi, ilman investointeja jos mahdollista

  • Ilmanvaihdon nykytilan tarkastelu ja kiinteistölle yksilöityjä parannusehdotuksia

  • Kiinteistölle yksilöidyn uuden lämmitysjärjestelmän alustava suunnittelu

  • Energian ja rahansäästön arviointi

  • Raportin läpikäynti yhdessä yrityksen johdon tai hankkeen päättävien tahojen kanssa, myös etänä