Energiatehokkuushankkeet yrityksille

Toteutamme energiatehokkuushankkeet ammattitaitoisesti suunnittelusta asennukseen ja olemme hankkeen jälkeen käytettävissänne myös huoltoon ja järjestelmän optimointiin liittyen koko laitteiden elinkaaren ajan.

Hyvin suunnitellut ja toteutetut energiatehokkuushankkeet ovat yritykselle kannattavia investointeja. Nämä pienentävät kiinteistön käyttökustannuksia, auttavat vähentämään yrityksen hiilijalanjälkeä ja usein sijoitetun pääoman tuottoaste on yritykselle tuottoisa.

Energiahankkeissa käytettävä nykyaikainen lämpöpumppu tuottaa lämpöä kertoimella 2 – 4 käytettyyn sähkötehoon verrattuna. Suurien teollisuuskiinteistöjen lämmitys voidaan toteuttaa ilma-vesilämpöpumpulla tai maalämpöpumpulla. Tapauskohtaisesti lämpöpumpun rinnalle voidaan jättää kaukolämpö tai asentaa sähkökattila.

Ilmanvaihdon tärkeys usein unohtuu yritysten kiinteistöissä. Tyypillisesti noin kolmasosaa lämmitysenergiasta häviää ilmanvaihdon kautta ulos, jossain tapauksissa jopa yli puolet. Olemme kehittäneet lämmöntalteenottojärjestelmän, jolla voidaan saavuttaa erittäin korkea hyötysuhde ja joka tehty kestämään teollisuuden haastavia olosuhteita.

Parantunut ilmanvaihto yrityksen toimipisteellä ei pelkästään säästä energiakustannuksissa, vaan samalla parantaa työpaikan ilmanlaatua ja auttaa yrityksen henkilöstöä pysymään virkeä työpäivän aikana. Tarjoamme laadukkaita ilmanlaatumittareita, joilla asiakas saa arvokasta dataa ilmanvaihdon nykytilasta.

Energiahankkeen projektisuunnitelma sisältää:

  • Hankkeen sisältämien laitteiden määritys ja tarjouskyselyt

  • LVI-suunnitelmat, putki ja kaapelireittien suunnittelu
  • Sähkö ja automaatiosuunnitelmat

  • Mahdollisten rakennustöiden suunnittelu

  • Kustannusarvio ja takaisinmaksuajan laskenta

  • Business Finlandin energiatuen avustushakemuksen laadinta

  • Suunnitelman läpikäynti yhdessä yrityksen johdon tai hankkeen päättävien tahojen kanssa, myös etänä

Toteutamme LTO-ratkaisut yhteistyössä Oy Hydrocell Ltd:n harjapatterilla. Pitkän tuotekehityksen myötä markkinoiden paras LTO-laitteisto on suunniteltu kestämään teollisuuden haastavat olosuhteet ja on lisäksi suodatinvapaa ratkaisu. Laitteen pieni painehäviö vähentää puhaltimien sähkökulutusta, joka parantaa hyötysuhdetta pitkällä aikavälillä.

Suurten yritysten on mahdollista hakea projektin alkuvaiheessa Business Finlandilta energiahankkeen projektisuunnitteluun Syvä selvitys tukea, jolloin projektisuunnittelukustannukset vähenevät merkittävästi.

Syvä selvitys -tukikelpoisuus ja tuen haku täytyy varmistaa ennen suunnittelun aloitusta.