Asiakas: Enre Kiinteistöt Oy

Lämmitettävä pinta-ala yhteensä: 1250 m2

Kulutus ennen projektia: 50 MWh

Toteutus: Energiakatselmointi + Nanea Avaimet Käteen -toteutus

Sisältäen 1 kpl HCell40 kW VILP + kiinteistön energiatehokkuuden optimointi

Toteutunut säästö: Energian säästö 59 % Euromääräinen säästö 70 %

Nanea Oy suoritti Enre Kiinteistöt Oy:lle tuotantotilan lämmitysjärjestelmän modernisoinnin. Alkuperäinen lämmitysjärjestelmä oli toteutettu kaukolämmön avulla, ja poistoilmanvaihto toimi kahdella huippuimurilla. Kaukolämmön kulutus rakennuksessa oli noin 50MWh/vuosi.

Lämmitysjärjestelmän modernisointi toteutettiin käyttämällä HCell40-harjapatteria ja 40kW lämpöpumppua. Kaukolämmöstä luovuttiin kokonaan, ja varalämmönlähteenä käytetään 40kW sähkökattilaa. Tämän uudistuksen ansiosta energiansäästö saavuttaa noin 70 prosenttia.

HCell-patteri teollisuushallin seinän vieressä. Ilma patteriin tulee hallista ja rakennuksen ullakolta. Ullakon ilma kuumenee auringossa. Lisäksi yläpohjan lämpövuoto saadaan hyödyksi.

Älytermareilla toteutettu päivä / yölämpötilojen säätö

Poistoilma johdetaan harjapatteriin, joka palauttaa lämmön erittäin hyvällä hyötysuhteella (COP=5) hyödyntäen lämpöpumppua. Nanea asensi tehtaan lämmityspattereihin älykkäät Vicki-termostaatit, jotka mahdollistavat tarkkojen lämpötilojen säätämisen. Lisäksi termostaatit alentavat lämpötilaa öisin, mikä edistää lisäsäästöjä. Termostaatit tarjoavat myös mahdollisuuden jäähdytykseen kesäaikana. Tämä kokonaisratkaisu parantaa energiatehokkuutta ja tarjoaa joustavuutta, lämmitys- ja jäähdy tarpeisiin.

Projekti onnistui erinomaisesti, ja lopullisen optimoinnin ja jälkihoidon jälkeen lämmitysjärjestelmä toimii vielä energiatehokkaammin kuin alun perin suunniteltiin. Tämä auttoi lyhentämään projektin takaisinmaksuaikaa Enre Kiinteistöjen hyväksi.

Asiakas: Pyhän Uula-ravintola Pyhätunturilla

Lämmitettävä pinta-ala yhteensä: 340 m2

Kulutus ennen projektia: 277 MWh

Toteutus: Energiakatselmointi + Nanea Avaimet Käteen -toteutus

Sisältäen Hydrocell LTO-laitteiston + kehittyneen kiinteistöautomaation + kiinteistön energiatehokkuuden optimointi

Toteutunut säästö: Energian säästö 55 % Euromääräinen säästö 69 %

Ravintoloiden keittiön ilmanvaihdon on oltava tehokas, jotta ruuan valmistuksessa syntyvä käry ei haittaa työntekijöitä ja asiakkaita. Ilmanvaihto vie mennessään runsaasti energiaa. Tästä syystä nykyisin yhä useammat ravintolat asentavat lämmön talteenoton, joka maksaa nopeasti hintansa takaisin. Lämmön talteenottopatteriin kulkeutuu ilman mukana paistorasvaa, joka ajan mittaan tukkii esimerkiksi lamellipatterin. HCell Harjalämmönsiirrin sietää likaisia olosuhteita ja sitä käytetään yleisesti suurkeittiöiden poistoilman lämmön talteenottoon.

Loipon perhe omistaa Pyhän Uula-ravintolan, joka panostaa korkeatasoiseen ravintolapalveluun ja pyrkii hiilineutraaliuteen. Vuonna 2020 Hydrocellin HCell-harjapatteri voitti tarjouskilpailun hinnan ja hyvän hyötysuhteen ansiosta. Loipot ovat olleet erittäin tyytyväisiä patterin toimintaan Lapin ankarissa talviolosuhteissa. He ovat myös hyödyntäneet Oumanin etäohjattavaa kiinteistöautomaatiota lämpötilojen ja ilmanvaihdon optimointiin. Tämän ansiosta he ovat saavuttaneet yli 50 prosentin sähköenergian säästön.

Ansku Kovanen, Sirpa Juhola-Loippo ja Helmi Loippo Pyhän Uulan terassilla. HCell-patteri ravintolan katolla. Huomaa kaksi luukkua, joiden kautta patteri on tarvittaessa helppo puhdistaa. Harjapatteri ei tarvitse suodattimia. Tämä tarkoittaa merkittävää kustannussäästöä huoltokuluissa ja puhaltimen tehonkulutuksessa.

Patteri ei voi mennä tukkoon, sillä harjojen välissä on vapaata tilaa. Kahden ensimmäisen harjarivin jälkeen on pesuväli, josta
patteri voidaan puhdistaa imuroimalla tai painepesurilla. Pyhän Uula-ravintolan patteri puhdistetaan kolmen vuoden välein.
Lämpökamerakuva osoittaa erittäin tehokkaan lämmönsiirron vastavirtaperiaatteen ja useiden harjarivien takia.

Asiakas: Kotka Power Tech Oy

Lämmitettävä pinta-ala yhteensä: 2000 m2

Kulutus ennen projektia: 490 MWh

Toteutus: Energiakatselmointi + Nanea Avaimet Käteen -toteutus

Sisältäen 4 kpl VILP + kiinteistön energiatehokkuuden optimointi

Toteutunut säästö: Energian säästö 67 % Euromääräinen säästö 80 %

Kotka Power Tech Oy:n Hietasen toimipisteellä oli korkeat energiakustannukset johtuen fossiilisten polttoaineiden hinnan noususta ja ajatus kiinteistön lämmityksen vaihtaminen ympäristöystävälliseen sähköperusteiseen lämmitykseen oli ollut kauan mielessä yrityksen päättäjillä.

Ratkaisuksi heille tarjottiin Nanea Avaimet Käteen projektitoteutusta. Toteutus sisälsi neljä kappaletta vesi-ilmalämpöpumppuja yhdistettynä uuteen kiinteistöautomaatioon ja muita kiinteistön energiatehokkuutta lisääviä toimia.

Projekti onnistui hyvin ja lopullisen optimoinnin ja jälkihoidon jälkeen laitteisto toimii energia tehokkaammin kuin projektisuunnitelmassa alun perin ajateltiin. Tämä auttoi lyhentämään projektin takaisinmaksuaikaa Kotka Power Techin hyväksi.

Asiakas: Juhani Haavisto Oy

Lämmitettävä pinta-ala yhteensä: 3000 m2

Kulutus ennen projektia: 290 MWh

Toteutus: Energiakatselmointi + Nanea Avaimet Käteen -toteutus

Sisältäen tuloilman esilämmitys maalämmöllä ja kesäisin konepajan viilennys, lämmöntalteenotto poistoilmasta

IV-järjestelmän optimointi ja ilmanlaadun parantaminen + tämän jatkuva analysoiminen

Toteutunut säästö: Energian säästö 65 % Euromääräinen säästö 80 %

Kotkassa sijaitseva Juhani Haavisto Oy on ollut edelläkävijä vihreän siirtymän toteuttamisessa konepajan toiminnassa. He ovat jo aiemmin hyödyntäneet aurinkoenergiaa konepajan laitteiden sähkönkäytössä. Ilmanlaadun haasteet ovat aina olleet merkittäviä konepaja-alan yrityksille, ja Juhani Haavisto Oy ei ollut poikkeus. Yhdessä omistajan kanssa he lähtivät etsimään ratkaisuja tähän ongelmaan, samalla pyrkien energiatehokkaaseen toteutustapaan.

Kokonaisvaltainen ja vaativa hanke toteutettiin menestyksekkäästi, ja lopputulos sai kaikkien projektin osallistujien hyväksynnän. Konepajan ilmanlaatua parannettiin kattavasti sekä työpistekohtaisesti, samalla kun kiinteistön energiakustannukset vähenivät merkittävästi.

Asiakas: As Oy Rappulanrinne

Lämmitettävä pinta-ala yhteensä: n. 2147 m2

Kulutus ennen projektia: 296 MWh

Toteutus: Energiakatselmointi + Nanea Avaimet Käteen -toteutus

Sisältäen EcoForest lämpöpumppu yhdistettynä LTO-laitteistoon ja maalämpöön + kiinteistön energiatehokkuuden optimointi

Toteutunut säästö: Energian säästö 60 % Euromääräinen säästö 75 %

As Oy Rappulanrinteen hoitovastikkeeseen kohdistui voimakasta nousupainetta johtuen korkeista lämmityskustannuksista. Energiakatselmoinnissa ilmeni myös, että kiinteistössä oli havaittavissa huoneiden ylilämmitystä, jota lähdettiin ratkomaan älytermostaattien huonekohtaisella lämpötilan ohjauksella.

Projektin toteutuksessa haluttiin varmistaa, että käytettäisiin mahdollisimman paljon kiinteistöstä poistuvaa lämmitysenergiaa takaisin lämmitykseen ja jäljelle jäävä lämmitysenergia otettaisiin maalämpökaivoista. Samalla olisi mahdollista ladata kesäisin maalämpökaivoja kiinteistöstä palaavalla lämmöllä ja varmistaa lämmitysenergian saanti pitkälle tulevaisuuteen.

Maalämpöporaus urakoitsijat hoitivat hommansa yli odotusten, ja maalämmön käyttö alkoi juuri sopivasti marraskuussa. Viimeisten säätöjen naksahtaessa kohdilleen, hankkeen tulokset näyttävät todella hyvältä. – Charles Lindholm taloyhtiön puheenjohtaja

”Harakat ja naakat näyttävät mielestäni tänä keväänä jotenkin surullisemman näköisiltä.

Johtuukohan siitä, kun käytämme lämmön nyt itse.” – Charles Lindholm taloyhtiön puheenjohtaja

Asiakas: Mense Oy

Lämmitettävä pinta-ala yhteensä: 2 100 m2

Kulutus ennen projektia: 190 MWh

Sisältäen 2 kpl VILP + kiinteistön energiatehokkuuden optimointi

Toteutunut säästö: Energian säästö 81 % Euromääräinen säästö 80 %

Nanea Oy on toteuttanut onnistuneesti energiatehokkuushankkeen yhteistyössä Mense Oy:n kanssa. Hankkeen tavoitteena oli parantaa Taavetin toimipisteen energiatehokkuutta ja pienentää kohteen hiilijalanjälkeä.

Projektissa toteutettiin useita toimenpiteitä, mukaan lukien uuden nosto-oven lämpöverhon asennus, jonka avulla saatiin vähennettyä hukkalämpöä ja energiankulutusta. Lisäksi se mahdollisti toimipisteen viilennyksen helteiden aikana, mikä paransi työolosuhteita.

Projektin ansiosta Taavetin toimipisteen energiankulutus on vähentynyt 23,4 MWh kuukaudessa, ja hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 4,6 tonnia. Lisäksi hankkeen myötä on saavutettu 2321 euron euromääräinen säästö kuukausitasolla.

Olemme ylpeitä siitä, että voimme tehdä merkittävän vaikutuksen paikallisesti ja toimia vastuullisesti ympäristömme ja tulevien sukupolvien hyväksi. Pyrimme jatkossakin kehittämään toimintaamme ympäristöystävällisemmäksi.

Asiakas: As. Oy. Lehtokerttu Turku

Suomessa on noin 30 000 kerrostaloa, jossa on koneellinen poistoilmanvaihto. Ulkoilma johdetaan taloon tuuletusaukkojen kautta ja puhalletaan ulos ilman lämmön talteenottoa. Näin menetetään noin kolmannes lämmitysenergiasta. Poistoilman lämmön talteenotto (PILP) laitteistolla energia palautetaan taloon lämmönsiirtimen ja lämpöpumpun avulla. HCell Harjalämmönsiirrin on markkinoiden paras PILP-ratkaisu, sillä se sietää likaisia olosuhteita. Harjapatteri ei tarvitse suodattimia, lisäksi sen aiheuttama painehäviö on pieni. Poistopuhaltimen hyötysuhde on huomattavasti parempi kuin vanhojen poistopuhaltimien. Näin säästetään patterin hinnan verran pelkästään käyttökuluissa kymmenessä vuodessa (sähköä ja suotimien vaihtokuluja) verrattuna kilpaileviin järjestelmiin.

HCell PILP -järjestelmä säästää siis lämpöä, sähköä ja huoltokuluja.

As. Oy Lehtokerttu valitsi energiahankkeeseensa vuonna 2018 HCell-puhallinpatterin. Yhtiön hallituksen PJ Juha Kalliola on erittäin tyytyväinen projektin tuloksiin. Kalliola kertoo kaukolämmön kulutuksen vähentyneen noin 70%. Sähkön kulutus on pysynyt lähes ennallaan. Vaikka lämpöpumppu lisäsi sähkön kulutusta puhaltimen parempi hyötysuhde ja valaistuksen uusinta LED:lle säästivät paljon sähköä.

Juha Kalliola kertoo HCell-patterin asennuksen sujuneen nopeasti. Patteri räätälöitiin sopimaan puhallinkammioon. Tarvittaessa harjat on helppo puhdistaa imuroimalla. Taloyhtiössä on kaksi rakennusta. Kokenut urakointiliike hoiti asennukset ja rakennusten välisen lämpökanavan ammattitaidolla.

Järjestelmään kuuluu myös ohjausohjelmisto, jolla laitteiden toimitaa ja energiankulutuksia voi seurata netin kautta.

Asiakas: Kolmeks Oy Pumpputehdas Turenki

Teollisuuden ilmanvaihdon on oltava tehokas, jotta varmistetaan henkilöstölle hyvät työskentelyolosuhteet ja poistetaan tuotannossa mahdollisesti syntyvä pöly ja käry. Ilmanvaihto vie mennessään runsaasti energiaa. Tästä syystä tehokas lämmön talteenotto on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan pitää käyttökulut kohtuullisina. Usein teollisuudessa lämmön talteenottopatteriin kulkeutuu ilman mukana epäpuhtauksia, jotka ajan mittaan tukkivat esimerkiksi lamellipatterit. HCell Harjalämmönsiirrin sietää likaisia olosuhteita. Sitä käytetään yleisesti teollisuuden poistoilman lämmön talteenottoon.

Kolmeks Oy on johtava lämmönsiirtopumppujen valmistaja. Yhtiön Turengin tehtaalla on kokemusta jo yli 10 vuoden ajalta HCell pattereista tehtaan poistoilmojen lämmön talteenotoissa. Käytössä on useita poistoja tuloilmapattereita, joiden LTO teho on yhteensä noin 100kW.

Hydrocell Oy:n Tomi Anttila ja Kolmeks Oy:n Mauno Pakarinen maalaamon HCell patterin edustalla tehtaan katolla. Patterissa on kaksi luukkua, joiden kautta patteri puhdistetaan kaksi kertaa vuodessa painepesurilla. HCell patterin kanssa ei tarvita suodatinta. Tämä tarkoittaa merkittävää säästöä huolto- ja pumppauskustannuksissa. Patterin hinnan verran kymmenessä vuodessa.

Patteri ei voi mennä tukkoon, sillä harjojen välissä on vapaata tilaa. Kahden ensimmäisen harjarivin jälkeen on pesuväli, josta
patteri voidaan puhdistaa imuroimalla tai painepesurilla. Lämpökamerakuva osoittaa erittäin tehokkaan lämmönsiirron
vastavirtaperiaatteen ja useiden harjarivien takia.

Asiakas: Kartonsan Izmit Turkki

Teollisuudessa poistoilmat sisältävät usein likaa, joka tukkii lämmönvaihtimia. Usein ongelmaa ratkaistaan erilaisilla suodattimilla, jotka aiheuttavat huoltokustannuksia ja lisäävät puhaltimien tehontarvetta. Suodatin ja lamellipatteri saattaa jopa mennä tukkoon, jolloin teollisuusprosessin toiminta vaarantuu.

HCell Harjalämmönsiirrin (harjapatteri) sietää likaisia olosuhteita. Sitä käytetään yleisesti teollisuuden poistoilman lämmön talteenottoon. Suodattimia ei tarvita.

Kartonsan yhtiö Izmitissä Turkissa valmistaa pakkauskartonkia kahdella kartonkikoneella. Tehtaan molempien koneiden tyhjöjärjestelmien turbopuhaltimien lämmön talteenottoon hankittiin Hydrocell
harjapatterit, joilla lämmitetään pesuvesiä. Lämmön talteenotot vähentävät höyryn käyttöä lämmityksessä. Hankkeiden takaisinmaksuajat ovat alle vuosi. Kahden patterin LTO teho on yhteensä noin 500kW.
Patterien aiheuttama painehäviö on vain 40Pa.

HCell-patteri Kartonsan kartonkikone 2:n takapihalla. Lisäetuja HCell-asennuksesta saadaan, kun ei välttämättä tarvitse viedä poistoputkea tehtaan katolle. Kevyt harjapatteri (50% kevyempi kuin vastaava levypatteri) voidaan asentaa edullisempien tukirakenteiden varaan. Näin säästyy systeemikustannuksia.

Patterissa on päällä huoltoluukku. Myös tulopuolella on luukku, josta harjat on tarvittaessa helppo pestä painepesurilla.